PHƯƠNG, Đào V.; LINH, P. T.; TÔN, M. D.; TUẤN, N. A.; THỌ, P. Q. 4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 170, n. 9, p. 27-36, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v170i9.1867. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1867. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.