TUYẾT, T. T.; HIẾU, V. N.; CHÂU, T. M. 25. Mức độ nhạy cảm kháng sinh và mối liên quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 170, n. 9, p. 228-238, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v170i9.1940. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1940. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.