SƠN, T. Q.; HỌC, T. H. 39. Phẫu thuật nâng rãnh liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh lý nang lông cùng cụt: Loạt ca lâm sàng và điểm lại y văn. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 170, n. 9, p. 354-363, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v170i9.1944. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1944. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.