LINH, Đỗ M.; LAN, B. N.; HỒNG, N. T. T. 28. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 170, n. 9, p. 254-260, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v170i9.1967. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1967. Acesso em: 5 tháng 3. 2024.