HÙNG, N. D. .; HUỀ, N. D. .; DŨNG, L. T. .; QUANG, N. N. . U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 142, n. 6, p. 152-157, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v142i6.200. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/200. Acesso em: 26 tháng 9. 2021.