GIANG, Đặng T. K. .; DŨNG, V. C. .; TRANG, N. T. Q. .; XUÂN, B. T. .; HƯƠNG, B. T. .; KIỀU ANH, N. T. .; MƠ, Đỗ T. .; HƯƠNG, N. T. T. .; THỦY, C. T. .; KHÁNH, N. N. . 16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng Cushing ngoại sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 174, n. 1, p. 135-141, 2024. DOI: 10.52852/tcncyh.v174i1.2172. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2172. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.