SƠN, T. Q.; MINH, H. X. .; HỌC, T. H. . 17. Kết quả cắt gan điều trị bệnh sỏi gan: Hồi cứu 45 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 174, n. 1, p. 142-151, 2024. DOI: 10.52852/tcncyh.v174i1.2189. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2189. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.