IVANOVICH, S. E.; EVGENIEVICH, S. E.; ANATOLIEVICH, O. S.; THẮNG, L. H. 5. Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 175, n. 2, 2024. DOI: 10.52852/tcncyh.v175i2.2196. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2196. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.