QUỲNH, Đào T. .; QUÝ, T. V. .; HƯỜNG, N. T. .; MẠNH, L. V. .; HOA, C. T. T. . 10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi thùy ở trẻ em tại Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 176, n. 3, p. 80-88, 2024. DOI: 10.52852/tcncyh.v176i3.2282. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2282. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.