QUÂN, P. T. .; XUÂN, L. T. T. .; THẢO , N. T. .; HƯƠNG, P. T. M. .; NHUNG, T. T. K. .; HÀ, L. T. T. Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 322-328, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.448. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/448. Acesso em: 22 tháng 1. 2022.