HƯƠNG, P. T. M. .; ANH, N. N. .; XUÂN, L. T. T. .; THẢO, N. T. .; QUÂN, P. T. .; DOANH, N. Q. .; HƯƠNG, L. T. .; PHÚC, N. X.; THANH, N. N. .; NHUNG, T. T. K. . Kiến thức bệnh bụi phổi silic của người lao động và một số yếu tố liên quan tại hai Công ty ở Đồng Nai năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 329-340, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.450. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/450. Acesso em: 22 tháng 1. 2022.