DUY, K. V. .; CHUNG, L. Q. .; PHƯỢNG, K. T. B. . Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than ở người lao động tại một Công ty khai thác than hầm lò, năm 2020 . Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 350-360, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.456. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/456. Acesso em: 22 tháng 1. 2022.