QUANG, L. H. .; HƯƠNG, L. T. .; LIỄU, N. T. T. .; HIỀN, D. T. T. .; NINH, N. T. . Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 370-377, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.477. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/477. Acesso em: 22 tháng 1. 2022.