TÚ, V. N. .; THẮNG, N. D. .; HUY, N. A. .; GIA, N. D. .; TÚ, L. V. .; MINH, L. A. . Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 151, n. 3, p. 115-121, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v151i3.619. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/619. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.