QUỲNH, B. T. N. .; BẰNG, N. H. .; THU, H. T. .; THẢNH, N. V. .; CHÍNH, D. Q. . Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 151, n. 3, p. 9-17, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v151i3.641. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/641. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.