NỮ, N. T. .; TUẤN, P. L. A. .; KHÁNH, T. V. .; THỊNH, T. H. . Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 151, n. 3, p. 18-25, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v151i3.665. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/665. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.