NGUYỆN, L. T. T. .; ĐĂNG, T. N. .; VIÊN, N. T.; HÀ, B. T. T. . 23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 155, n. 7, p. 177-186, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v155i7.897. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/897. Acesso em: 11 tháng 8. 2022.