THỊNH, T. H. .; THẢO, N. T. .; KHÁNH, T. V. . 2. Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt enzyme Glucose-6-phosphatase dehydrogenase. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 155, n. 7, p. 8-13, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v155i7.946. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/946. Acesso em: 11 tháng 8. 2022.