ĐỨC, P. H.; GIANG, Đỗ T. .; SƠN, N. K.; GIANG, Đoàn T.; TUẤN, L. M. 5. Biểu hiện tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân nhiễm covid-19 giai đoạn sớm theo nhóm tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 35-42, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.951. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/951. Acesso em: 7 tháng 12. 2022.