HINH, V. T. .; LIỆU, N. V. . 6. Rối loạn thần kinh tự chủ ở bệnh nhân parkinson dựa theo thang điểm Scopa - aut. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 43-50, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.955. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/955. Acesso em: 5 tháng 3. 2024.