ANH, N. V.; PHƯƠNG, L. H.; LAN, N. T. Q. . 9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 67-73, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.985. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/985. Acesso em: 7 tháng 12. 2022.