BÌNH, N. T.; HIỀN, P. D.; HOA, N. P. A.; ĐIỂN, T. M.; KHANG, H. T.; NGỌC, N. B.; PHƯƠNG, H. T.; MINH, L. Đức; HÀ, Đặng T. .; NGHIÊM, L. T.; DUYÊN, N. T. . 3. Đặc điểm khối tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 20-27, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.997. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/997. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.