HẰNG, N. T. .; HÙNG, N. D. .; HUỀ, N. D. 12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 94-101, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.998. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/998. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.