Thiết, Nguyễn Bá, Nguyễn Viết Tiến, và Vũ Văn Du. 2022. “16. Kết Quả Trong phẫu thuật của phương pháp Nong vòi tử Cung Qua nội Soi Trên bệnh nhân Vô Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 156 (8):130-39. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.1015.