Hoa, Ngô Quỳnh. 2022. “22. Hiệu Quả cải thiện Thang điểm Blatt - Kupperman Và triệu chứng Y học cổ truyền của lưỡng địa Thang Trên bệnh nhân Rong Kinh Giai đoạn tiền mãn Kinh thể âm Hư huyết nhiệt”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 158 (10):178-86. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v158i10.1068.