Trang, Lê Thị Quỳnh, Bùi Thị Hương Thảo, Đỗ Giang Phúc, và Hoàng Bùi Hải. 2023. “11. Giá trị của Thang điểm Hestia Và SPESI Trong Tiên lượng tử Vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):69-76. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1094.