Hương, Hoàng Thị Thu, và Nguyễn Văn Tuấn. 2023. “13. Đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):87-96. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1119.