Ân, Trương Thiện, Phạm Ngọc Hoa, và Hồ Phạm Thục Lan. 2023. “18. Hội chứng chuyển hóa Và độ nặng thoái hóa khớp gối Theo Giai đoạn X-Quang ở người Trên 40 tuổi”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):127-36. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1131.