Niê, H’ Nương, Phạm Hồng Nhung, Trần Minh Châu, Vũ Ngọc Hiếu, và Lại Đức Trường. 2023. “1. Xác định kiểu Gen Mã hóa Carbapenemase của các chủng Klebsiella Pneumoniae Sinh Carbapenemase chưa phân nhóm được bằng hệ thống Phoenix M50”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):1-7. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1137.