An, Nguyen Huu, Vu Dang Luu, Tran Anh Tuan, Nguyen Quang Anh, Le Hoang Kien, Nguyen Tat Thien, và Nguyen Thu Trang. 2023. “8. Woven EndoBridge System for Wide-Necked Bifurcation Aneurysms Treatment: Preliminary Results of the First Center in Southeast Asia”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 166 (5E12):61-70. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v166i5E12.1140.