Uyên, Lại Thị Tố, và Trần Huy Thịnh. 2023. “3. Nồng độ Procalcitonin Và C-Reactive Protein huyết tương ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):18-25. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1155.