Nhi, Thân Thị Dung, và Phạm Hồng Nhung. 2023. “4. Phân bố của các chủng Klebsiella Pneumoniae Theo Giá trị nồng độ ức Chế tối thiểu của Amikacin ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):26-32. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1157.