Thảo, Nguyễn Thu, và Nguyễn Văn Liệu. 2023. “26. Đặc điểm lâm sàng động Kinh ở người bệnh Có Teo hồi hải Mã Trên cộng hưởng từ thường Quy ở Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):198-205. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1169.