Trang, Đỗ Thị Đài, và Nguyễn Hoài Thương. 2023. “39. Sốt kéo dài Sau COVID-19 Liên Quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):314-21. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1184.