Linh, Cao Nhật, Đào Việt Hằng, và Đào Văn Long. 2023. “25. Áp lực Và tình trạng nhận cảm của Cơ thắt hậu môn ở bệnh nhân rối loạn đồng vận phản Xạ rặn Trên đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải Cao”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):191-97. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1193.