Mai, Đỗ Thị Thanh, và Vũ Chí Dũng. 2021. “Tần suất Và Nguyên nhân tái nhập viện của bệnh nhân Pompe điều trị Enzyme Thay Thế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ 2015 - 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 140 (4):14-19. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.125.