Anh, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Quang Huy, Trần Đắc Đại, Đoàn Thị Hoài Thu, Đặng Thị Hải Vân, và Nguyễn Ngọc Cương. 2021. “Bít ống ngực Qua Da điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi kéo dài Sau phẫu thuật Fontan: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 140 (4):55-62. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.131.