Phương, Vũ Hoàng, và Nguyễn Thị Hiền. 2021. “Tìm hiểu mối tương Quan giữa nồng độ NT - Probnp với Thang điểm Sofa, Apache II Và nồng độ Procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 140 (4):63-68. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.132.