Anh, Nguyễn Trung, Đặng Thị Xuân, Thái Sơn, và Vũ Thị Thanh Huyền. 2021. “Tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương Trên bệnh nhân Cao tuổi tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Lão Khoa Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 140 (4):163-70. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.145.