Đức, Trần Mạnh, và Phạm Thị Minh Phương. (2023) 2023. “5. Hiệu Quả điều trị hạt cơm lòng bàn Tay, bàn chân bằng Laser CO2 tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 168 (7):35-43. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v168i7.1724.