Anh, Nguyễn Nhật, Phạm Thanh Duy, và Phạm Hồng Nhung. 2023. “10. Xác định hiệu Quả kháng khuẩn của ceftolozane/Tazobactam với các chủng Pseudomonas Aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 168 (7):86-93. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v168i7.1731.