Phương, Đào Việt, Phạm Thuỳ Linh, Mai Duy Tôn, Nguyễn Anh Tuấn, và Phạm Quang Thọ. 2023. “4. Một số yếu tố Liên Quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 170 (9):27-36. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1867.