Đức, Hà Tấn, Phạm Thu Thuỳ, và Nguyễn Thị Ngọc Hân. 2023. “8. Kết Quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 170 (9):66-75. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1886.