Sơn, Trần Quế, và Trần Hiếu Học. 2023. “39. Phẫu thuật nâng rãnh Liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh Lý Nang lông cùng cụt: Loạt Ca lâm sàng Và điểm lại Y văn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 170 (9):354-63. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1944.