Linh, Đỗ Mỹ, Bùi Ngọc Lan, và Nguyễn Thị Thuý Hồng. 2023. “28. Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh Nhi Ung Thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 170 (9):254-60. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1967.