Giang, Đặng Thị Kim, Vũ Chí Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Hương, Nguyễn Thị Kiều Anh, Đỗ Thị Mơ, Nguyễn Thị Thu Hương, Cao Thanh Thủy, và Nguyễn Ngọc Khánh. 2024. “16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng Và xét nghiệm của bệnh Nhi mắc hội chứng Cushing ngoại Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 174 (1):135-41. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v174i1.2172.