Sơn, Trần Quế, Hoàng Xuân Minh, và Trần Hiếu Học. 2024. “17. Kết Quả cắt Gan điều trị bệnh sỏi Gan: Hồi cứu 45 Ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 174 (1):142-51. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v174i1.2189.