Lê , Đinh Thị Hiền, Phạm Thị Anh, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Cao Thị Thuý Hà, và Đỗ Duy Anh. 2021. “Khảo sát mối Liên Quan giữa độ dày bánh Rau với tuổi Thai Và các chỉ số Sinh học Trên Siêu âm của Thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh năm 2019- 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 142 (6):86-92. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v142i6.228.