Quân, Phạm Thị, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phan Thị Mai Hương, Tạ Thị Kim Nhung, và Lê Thị Thanh Hà. 2021. “Chất lượng số liệu Trên Hệ thống quản Lý thông Tin Tiêm chủng quốc Gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 144 (8):322-28. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.448.