Duy, Khương Văn, Lê Quang Chung, và Khương Thị Bích Phượng. 2021. “Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi Than ở người Lao động tại một Công Ty Khai thác Than hầm lò, năm 2020 ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 144 (8):350-60. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.456.